Lips Inspiratiekrijgers

Algemene voorwaarden

Inschrijven

 • Inschrijven kan alleen door het inschrijfformulier volledig ingevuld te versturen via de website, of op te sturen per post (Lips Inspiratiekrijgers, Ekerschotweg 1, 5688 LB te Oirschot)
 • Wie het inschrijfformulier invult en opstuurt aan lips IK, verbindt zich daarmee met de annuleringsvoorwaarden van Lips IK (zie Annuleren). Dit geldt ook wanneer men nog geen bevestiging van inschrijving heeft ontvangen, men nog niets heeft betaald, of de inschrijvingsgegevens niet compleet zijn.
 • De cursist ontvangt vervolgens van LIPS IK een bevestiging van inschrijving of - indien er een toelatingsprocedure is verbonden aan de cursus - een bevestiging van ontvangst en zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk bericht omtrent de toelating tot de cursus.

Betalen

 • Lips IK stuurt de factuur naar de deelnemer of naar (een vertegenwoordiger van) de organisatie waar de deelnemer werkzaam is wanneer dit op het inschrijfformulier is aangegeven.
 • Lips IK hanteert een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum.
 • Indien de deelnemerskosten meer dan € 1.500 bedragen is het mogelijk om in termijnen te betalen, mits dit bij de inschrijving is aangegeven. De laatste termijn dient vóór het eind van het betreffende ontwikkeltraject te zijn betaald.

Annuleren

 • Annuleren kan alleen schriftelijk. Wie eerder dan vier weken vóór aanvang van de cursus/bijeenkomst annuleert is geen kosten verschuldigd. Wie later dan vier weken voor aanvang van de cursus annuleert of niet annuleert, is het gehele bedrag verschuldigd, ongeacht de reden van annulering.
 • Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of de datum van ontvangst van de e-mail.

Informatie

 • Circa twee weken vóór aanvang van de cursus/bijeenkomst ontvangen de deelnemers een uitnodigingsbrief en een routebeschrijving naar de locatie.
 • Het komt soms voor dat een cursus/bijeenkomst  wegens onvoldoende inschrijving geen doorgang kan vinden. In zo'n geval zal Lips IK aan iedereen die zich had ingeschreven bericht sturen en de reeds betaalde kosten terugstorten.
 • Gemiste bijeenkomsten kunnen niet worden ingehaald.
 • Na afloop van de cursus ontvangen cursisten een Lips-IK-certificaat op basis van de criteria uit de cursusbeschrijving op de website. Wie binnen de daarvoor aangegeven termijn niet heeft voldaan aan genoemde criteria ontvangt geen certificaat.
Lips Inspiratie KrijgersEkerschotweg 1T: 0499 - 577068E: info@lips.nu

Algemene voorwaardenWebdesign Studio Indruk 2011