Eigenheidsontwikkeling

´Masker zoekt prullenbak´

Wat is-jouw-eigenheid ?

We laten ons vaak 'onbewust' meevoeren met de´code´van een groep-systeem of zonderen ons juist daarvan af en hebben 'nog' niet de moed om ons werkelijke ´zelf´ te laten zien in contact met een ander. Eigenheid is je 'zelf' kennen, d.w.z. jouw waarden, drijfveren, kwaliteiten en verlangens en dit 'zelf' middels je 'ik' tonen aan je omgeving! Voor eigenheid is een gezonde relatie nodig tussen jouw ík' en jouw 'zelf'.

Ik (ego) = je zelfbeeld, je sociale identiteit, als onderdeel van het systeem.

Zelf = je ware aard, dat wat je van nature bent.

Ontwikkeling van eigenheid

Vaak is de relatie tussen het 'ik' en sommige delen van ons 'zelf' verstoord doordat we in het verleden bijvoorbeeld onveiligheid hebben ervaren, te weinig gezien zijn of we al vroeg hebben moeten zorgen voor anderen. Gelukkig konden we ons 'zelf' staande houden door de inzet van karakterstructuren oftewel maskers, afhankelijk van het systeem waarvan we onderdeel waren. Meestal zijn de maskers niet meer nodig naarmate we ouder worden en we besef krijgen van onze ineffectieve gedragspatronen. Dus tijd voor ontmaskering en terug te keren naar authenticiteit! Heb jij de moed om je 'zelf' weer te ontmoeten ?

Met behulp van de programma's van Lips Inspiratiekrijgers maak je opnieuw kennis met je 'zelf' in een veilige omgeving en ondersteunen we jou in de ontwikkeling naar (meer) eigenheid! Met de belofte dat je (nog) meer mens wordt EN met behoud van je maskerkwaliteiten! 

 

Lips Inspiratie KrijgersEkerschotweg 1T: 0499 - 577068E: info@lips.nu

Algemene voorwaardenWebdesign Studio Indruk 2011